Nissei NA3302 & NA3342

Vattenkyld mjukglassmaskin, pastöriserande.

Mjukglassmaskin med hög kapacitet.
Utrustad med unikt självpastöriseringssystem som vid normal drift kan pastörisera med endast 4L mix i behållare, vilket avsevärt förkortar pastöriseringstiden och därmed minimerar s.k. karamellisering av mixen (=bränd smak).
Maskinen heldiskas 1ggr / månad.
Mixpumpen är en beprövad kolvpump som styr av ett tryckluftsystem. Ger en mycket hög luftinblandning (volymökning mer än 80%)
Maskinen levereras för vattenkylning.
Unik teknik minimerar vattenförbrukning.

 

  • Hygienisk
  • Långt intervall mellan diskningar ( 4 veckor )
  • Enkel att sköta
  • Robust konstruktion 
  • Sparsam med kylvatten
  • Lång livslängd
  • Hög eller extra hög kapacitet (30 resp. 45 kg/timme)
  • Tystgående